Ove osobe nikako ne uzimajte za kumove: Crkva jasno ističe šta se mora poštovati – Ljudi iz nekoliko kategorija nisu podobni za ulogu kuma

|

Krštenje deteta je prvi njegov korak na putu ka Bogu, a sam obred je svetao i poseban praznik za celu porodicu. Da bi se sveta tajna krštenja odvijala po svim kanonima, posebna pažnja se mora posvetiti izboru kumova za bebu.

Smatra se da su kumovi anđeli u svetu koji su pozvani da pomognu maloj osobi da započne duhovni život, koji će ga celog života štititi od iskušenja. Izbor kumova utiče na budućnost deteta, te uzmite to u obzir.

Tajna krštenja deteta se obavlja samo jednom. Ni u kom slučaju dete se ne sme ponovo krstiti, šta god da se desi! Crkva drugi put zabranjuje ovaj sveti obred. Kakve kumove roditelji izaberu detetu, takvi će ostati za života, stoga se ova odluka mora doneti vrlo promišljeno.

Crkva ističe da za kumu ne možete uzeti devojku mlađu od 14 godina a dečaka do 15 godina za kuma. Tek posle ovog uzrasta čovek se može baviti duhovnim obrazovanjem, smatra crkva. Takođe, nikako ne bi trebalo uzimati za kumove monaha i monahinju, niti osobe sa mentalnim oboljenjima. Pored toga, ni roditelji deteta ne mogu biti kumovi.

U narodu je rašireno verovanje da ne bi trebalo uzeti neudatu ženu za kumu devojci, a neoženjenog muškarca za kuma momku. Još jedno sujeverje je o trudnicama koje ne treba uzimati za kume.

Međutim, prema stavu crkve najbitnije je da osoba koju izaberete za kuma vašem detetu ili za venčanje bude dobra osoba, sve ostale stvari su manje važne.

Izvor: opanak.rs