Nakon što je najavljen povratak vojnog roka, mnogi se pitaju isto: Do koje godine možete da odlažete služenje vojske

|

Predlog Generalštaba Vojske Srbije da bude vraćen obavezni vojni rok izazvao je podelu na one koji podržavaju ovu ideju i one koji su izričito protiv nje.

Predlog Generalštaba Vojske Srbije je da vojni rok traje četiri meseca, a sve u cilju “podizanja odbrambene sposobnosti vojske kroz podmlađivanje i unapređenje popune i obučenosti aktivnog i rezervnog sastava”. Za to vreme bi regruti prošli osnovnu obuku.

Po Ustavu svi građani imaju pravo na prigovor savesti i civilno služenje vojnog roka. Pošto civilno služenje vojnog roka prema zakonu traje za 50 odsto duže od “regularnog”, to znači da bi se vojska civilno služila šest meseci, ako bi redovna trajala četiri meseca.

Pitanje koje mnogi postavljaju nakon što je najavljen povratak obaveznog vojnog roka je i do koje godine života je moguće da odlažu služenje istog.

Iz Ministarstva odbrane objašnjavaju da se na služenje vojnog roka upućuje regrut koji je ocenjen sposobnim za vojnu službu u kalendarskoj godini kada navršava 19 godina.

“Regrut može biti upućen na služenje vojnog roka do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina. Odredbom Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi propisano je da se regrut koji je upisan na fakultet, odnosno drugu visoku školu ili strukovne studije upućuje na služenje vojnog roka kada završi fakultet, odnosno drugu visoku školu ili strukovne studije, ali najkasnije do kraja septembra kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina. Regrut je dužan da do kraja novembra tekuće godine teritorijalnom organu dostavi dokaz da je upisan na fakultet odnosno drugu visoku školu ili strukovne studije za svaku školsku godinu”, stoji na sajtu Ministarstva.

Regrut za koga se utvrdi da nije izvršio obaveze propisane ovim zakonom, pa zbog toga nije bio upućen na služenje vojnog roka do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina, upućuje se na služenje vojnog roka najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 30 godina, o čemu rešenje donosi teritorijalni organ.

“Regrut koji je pravnosnažno osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust) i regrut prema kome je primenjena vaspitna mera ili mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi (dok traje mera koja je primenjena), može se uputiti na služenje vojnog roka po prethodno pribavljenom mišljenju ustanove u kojoj je lečen ili u kojoj je izdržavao kaznu zatvora o njegovom ponašanju tokom izdržavanja kazne ili lečenja najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 30 godina. Regrutu koji boravi u inostranstvu duže od šest meseci, izdaje se odobrenje za boravak u inostranstvu ukoliko nema zakonskih smetnji po pitanju vojne obaveze, u trajanju do dve godine, a najkasnije do kraja juna kalendarske godine u kojoj regrut navršava 27 godina”, objašnjavaju iz Ministarstva odbrane i dodaju:

“Izuzetno, regrutu se može odobriti produženje privremenog boravka u inostranstvu do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 30 godina, ako se radi o njegovom zaposlenju na neodređeno vreme, lečenju, kreditnoj obavezi, obavezi izdržavanja člana porodice završetku master studija ili doktorske disertacujeiti i u drugim sličnim situacijama u inostranstvu. Kroz ostvarivanje prava boravka u inostranstvu ovoj kategorija regruta odlaže obaveza služenja vojnog roka do godine u kojoj navršavaju 30 godina života”, stoji na sajtu Ministarstva odbrane.

Izvor: kurir.rs