Veruje se da sutra nikako ne bi trebalo šišati kosu – Postoji dobar razlog za to: Slavimo Svete mučenike Timoteja i Mavru

|

Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra obeležavaju praznik posvećen Svetim mučenicima Timoteju i Mavru.

Čudna je bila sudbina ovih mučenika, mladoženje i neveste. Na dvadeset dana po njihovom venčanju, bili su izvedeni na sud zbog hrišćanske vere, pred tivaidskog namesnika Ariana, u vreme cara Dioklecijana. Timotej je bio otac crkve u svome mestu.

“Кo si ti?” upita ga namesnik, a Timotej odgovori: “Hrišćanin sam i otac crkve Božje.”

Namesnik mu je rekao: “Zar ne vidiš ti oko tebe prigotovljena oruđa za mučenje?” Na to Timotej odgovori: “I ti ne vidiš anđele Božje koji me krepe.”Tada je namesnik naredio da mu se gvozdenom šipkom probodu uši, tako da mu od bola zenice očne iskočiše.

Njegova žena Mavra je najpre bila uplašena, no kad ju je muž ohrabrio, i ona ispovedi svoju nepokolebljivu veru pred namesnikom. On je naredio da joj se prvo sva kosa počupa, a potom i prste na rukama odseku. Posle mnogih drugih muka, kojima bi ubrzo podlegli da ih nije održavala blagodat Božja, oboje su bili razapeti na krst, jedno prema drugom. I tako viseći na krstu, ostaše u životu punih devet dana savetujući i hrabreći jedno drugo u trpljenju. Desetoga dana predali su svoj duh Gospodu, i tako su postali dostojni njegovog carstva.

Prema narodnim verovanjima, sutra nikako ne valja šišati kosu, ako želite da pronađete srodnu dušu ili sačuvate ljubav koju već imate. Ovaj običaj su praktikovali i muškarci i žene.

Izvor: mondo.rs