Država opet daje po 5.000 dinara: Evo ko sve ima pravo da se prijavi i šta je potrebno od dokumenata

|

Za građane koji imaju pravo na subvencionisani odmor u Srbiji, novih 100.000 vaučera za odmor najverovatnije će početi da se dele od ponedeljka 12. juna, a vrednost je kao i prethodnog puta 5.000 dinara. Da podsetimo, 30.juna je podeljen isti broj vaučera za samo nekoliko sati, pa je Vlada Srbije odlučila da još jednom podrži građane da letuju u svojoj zemlji.

Pravo na vaučere imaju penzioneri, osobe starije od 65 godina, računajući od dana u kome se podnosi prijava za dodelu vaučera, a ne primaju penziju, nezaposleni sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, korisnici posebne i privremene novčane naknade, takođe i korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, zaposleni sa primanjima koja ne prelaze 70.000 dinara mesečno, ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima takođe do 70.000.

Na vaučer mogu da računaju i korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu, nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se bave isključivo poljoprivredom i upisani su u registar gazdinstava, kao i studenti.

Vaučer se može koristiti u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta i izvan mesta studiranja, i to najmanje pet noćenja.

Evo koja dokumenta su vam neophodna za vaučere: penzioneri na uvid dostavljaju fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili penzioni ček; stariji od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju prilažu potpisanu izjavu da nemaju penziju, na obrascu koji se objavljuje na sajtu Ministarstva i JP “Pošta Srbije“; zaposleni sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić;
studenti prilažu original potvrdu visokoškolske ustanove o svom statusu za tekuću školsku godinu; rezervacija smeštaja

Popunjena prijava, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele zemlje. Ona će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.

Vaučer može da koristi samo osoba na na čije ime on glasi i koristi se isključivo u ugostiteljskom objektu za koji je izdat, tj. u kom je rezervisan smeštaj, jer će ime objekta biti odštampano na samom vaučeru.

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

Ono što je važno jeste da, ukoliko je iznos računa veći od 5.000, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava, a ukoliko je manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 5.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti.

Izvor: kurir.rs