Vlada odredila cenu i količinu brašna koju ćete moći da kupite: Ko ne poštuje cene, dobija zabranu rada

|

Od danas, 19. septembra, sve trgovine u Srbiji su u obavezi da u ponudi imaju bar jednu vrstu brašna tip 500 po ceni od 49,99 dinara i bar jednu vrstu brašna tip 400 glatko, po ceni do najviše 54,99 dinara, propisano je Uredbom Vlade Srbije. Trgovci neće smeti u pojedinačnoj kupovini da prodaju više od pet kilograma jedne i pet kilograma druge vrste brašna.

Ove cene važe do 31. decembra ove godine.

Prema Uredbi o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica donetom „u cilju sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja“, ograničene su proizvođačke cene brašna, kao i cene u trgovini na veliko i malo.

“Trgovci na malo koji prodaju prehrambene proizvode obavezni su da u strukturi dnevne ponude svih vrsta brašna tip T-400 glatko imaju najmanje jednu robnu marku brašna tip T-400 glatko, u pakovanjima do jednog kilograma, uključujući jedan kilogram, čija maksimalna maloprodajna cena ne sme prelaziti 54,99 dinara po kilogramu. Maksimalna proizvođačka cena brašna iz stava 1. ovog člana, ne sme prelaziti 45 dinara po kilogramu“, stoji u Uredbi Vlade republike Srbije.

Što se tiče brašna tipa 500, njegova cena je niža.

“Trgovci na malo koji prodaju prehrambene proizvode obavezni su da u strukturi dnevne ponude svih vrsta brašna tip T-500, imaju najmanje jednu robnu marku brašna tip T-500 u pakovanjima do jednog kilograma, uključujući jedan kilogram, čija maksimalna maloprodajna cena ne sme prelaziti 49,99 dinara po kilogramu. Maksimalna proizvođačka cena brašna iz stava 1. ovog člana, ne sme prelaziti 40,90 dinara po kilogramu“, propisuje Uredba.

Takođe, propisano je da po ovim cenama proizvođači moraju trgovcima na malo da isporučuju najmanje 50 odsto isporučenih količina na mesečnom nivou u odnosu na isti period prethodne godine.

“Maksimalna količina brašna koju trgovac na malo može da proda potrošaču u pojedinačnoj kupovini je pet kilograma brašna tip T-400 glatko i pet kilograma brašna tip T-500“, propisala je Vlada Srbije.

Kaznene odredbe predviđaju kaznu za pravna lica od 100.000 do 2.000.000 dinara za prekršaj – u slučaju da postupaju suprotno propisanim odredbama.

Trgovci i proizvođači koji ne poštuju Vladine mere, rizikuju i zabranu obavljanja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.
Kazna za direktore kreće se od 5.000 do 150.000 dinara uz mogućnost izricanja zaštitne mere zabrane obavljanja određenih poslova u trajanju od šest meseci do jedne godine. Kazna za preduzetnike ide od 10.000 do 500.000 dinara „i može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine“.

Izvor: espreso.co.rs