Sveti Atanasije Veliki: Danas treba ispoštovati nesvakidašnji običaj kako bi zaštitili kuću od đavola

|

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik Svetog Atanasija Velikog, za koji se vezuje nesvakidašnji običaj. Na jugu Srbije ostala je sačuvana priča o svetitelju koji je živeo početkom 4. veka. Po tom predanju đavo je iskušavao ovog sveca, prerušivši se u najlepšu devojku koja ga je iskušavala da se odrekne Boga i da joj se pridruži u obožavanju nečastivog.

Sveti Atanasije je prozreo da je u pitanju prevara, pa je zamolio devojku da mu pokaže moć tako što će uskočiti u mali ćup. Čim je to uradila, on je odmah zatvorio posudu i bacio je u more. Ćup je godinama plutao, dok ga nisu pronašli ribari koji su ga otvorili. Tako je đavo ponovo izašao i danas luta svetom iskušavajući i kvareći ljude.

Zbog ove priče, postoji verovanje da čim zagrmi, đavo pomisli da to ide Sveti Atanasije, uplaši se i odmah uskače u posude. Zato je bitno da se na današnji dan svi sudovi drže čvrsto zatvoreni. U nekim krajevima naše zemlje Svetog Atanasija slave vodeničari koji veruju da danas đavoli vrebaju u virovima, pa ni vodenice neće dobro da rade.

Sveti Atanasije Veliki, arhiepiskop aleksandrijski, rođen u Aleksandriji 296. godine, u ranom detinjstvu okrenuo se duhovnosti. Prisustvovao je Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji gde se proslavio čednošću. Doprineo je učvršćivanju pravoslavlja, a naročito pisanjem Simvola vere koji je usvojen na Saboru. Atanasije je među najprogonjenijih svetitelja. Progonili su ga carevi Konstancije, Julijan i Valent, jeretik Arije i njegovi sledbenici, episkop Jevsevije nikomidijski i mnogi drugi.

Izvor: espreso.co.rs