Rešena dilema ko treba da plaća popravke u iznajmljenom stanu: Odgovor je jasan, ali postoji caka

|

Veliki broj Srba živi u iznajmljenim stanovima i mnogima se desilo da su morali da plate popravke u nekretninama iako nisu vlasnici, pa se brojni podstanari pitaju da li je to njihova obaveza.

Zakon o obligacionim odnosima definiše da je zakupodavac dužan da održava stvar u ispravnom stanju za vreme trajanja zakupa i da radi toga vrši potrebne popravke na njoj. U članu 570 ovog zakona stav 2 navodi se da je zakupodavac dužan da nadoknadi zakupcu troškove koji je podstanar imao za održavanje stvari, a koje je sam zakupodavc bio dužan da učini.

“Troškovi sitnih opravki izazvanih redovnom upotrebom stvari, kao i troškovi same upotrebe, padaju na teret zakupca”, navodi se u pomenutom članu u stavu 3.

Iz beogradske advokatske kancelarije objašnjavaju da Zakon jasno definiše da investicione popravke plaća vlasnik stana. Investicione popravke se odnose na sve veće popravke u stanu kao što su popravke bojlera, veš mašine, šporeta, frižidera…

“Vlasnik i podstanar mogu ugovorom drugačije da se dogovore, da popravku plaća podstanar. Inače, tekuće popravke u smislu zamene sijalica i slično po Zakonu svakako treba da plati podstanar”, objašnjavaju iz jedne beogradske advokatske kancelarije.

Iz agencije za nekretnine Alfa Sistem iz Beograda su takođe potvrdili da vlasnik stana i podstanar mogu sami da se dogovore ko će da plaća popravke.

“Ukoliko su stvari u stanu nove, najčešće se napravi dogovor da tokom prvih šest meseci stanovanja popravke plaća vlasnik stana. Nakon toga svaki kvar plaća podstanar”, naveli su iz agencije.

Vlasnik stana i podstanar mogu ugovorom da se obavežu na koga će ići troškovi plaćanja popravki. Ukoliko to nije definisano ugovorom, Zakon o obligacionim odnosima definiše da investicione popravke plaća vlasnik stana.

Izvor: mondo.rs