Prvu oženio, sa drugom ima dete, a sa trećom bio u tajnoj vezi: Koja žena ima pravo da nasledi penziju pokojnika

|

Jedna mlada žena bila je u tajnoj emotivnoj vezi sa pokojnikom, sa kojim je dobila i dete. Dete nosi majčino prezime, jer otac nije želeo da se zna za ovu njegovu vezu, ali ih je za života pomagao. Problem je nastao kada je on iznenada preminuo, a oni ostali bez stalnih prihoda, odnosno njegove pomoći.

Ova žena bila je u nedoumici kako i da li da sada dokazuje očinstvo ili je dovoljno da se samo pojavi na ostavinskoj raspravi i da se tada obelodani da je pokojnik i sa njom imao dete, pa kako sud odluči.

Kakva su prava na porodičnu penziju kada preminuli penzioner ima više žena i dece za koje se nije znalo? U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje objašnjavaju da ovo pravo mogu ostvariti supružnik i vanbračni partner ukoliko su brak, odnosno vanbračna zajednica trajali najmanje tri godine.

Ako ispunjavaju uslove propisane Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, pravo na porodičnu penziju, u konkretnom slučaju, mogu ostvariti deca rođena u braku ili vanbračna, pod uslovom da je vanbračno dete priznato, odnosno da se utvrdi očinstvo.

Vanbračni partner nema pravo na porodičnu penziju, jer postoji brak.

U ovom slučaju gde postoje tri žene – ona sa kojom je pokojnik zvanično bio u braku i ima dete može da nasledi penziju ako ima dovoljno godina starosti. Ako ne, penziju će naslediti dete.

U slučaju druge žene s kojom je bio u vanbračnoj vezi i čije je dete priznao, mlađi naslednik će imati pravo na porodičnu penziju, dok u slučaju trećeg emotivnog tajnog partnera, čije dete ne nosi očevo prezime, niko neće moći da ostvari pravo na penziju dok se ne dokaže da je pokojnik zaista bio otac.

Zakonom o PIO je predviđeno da supruga i vanbračni partner ukoliko su bili braku ili vanbračnoj zajednici najmanje tri godine mora da ima 53 godine života. Udovica koja do smrti supružnika, odnosno vanbračnog partnera, nije navršila 53 godine, ali ima 45 godina života, stiče pravo na porodičnu penziju kad napuni 53 godine života.

Izvor: politika.rs