Poznato kada stupaju na snagu nova pravila za tehnički pregled: Mnogi vozači strepe da neće moći da registruju auto

|

Primena novih pravila o registraciji odlaže se na dve godine, do 5. jula 2025. godine. Još pre dve godine najavljeno je da će sva vozila, da bi prošla tehnički pregled, morati da imaju kompletan izduvni sistem. Sada se ta odluka odlaže za još dve godine.

Osim toga, do istog datuma odložena je još jedna “problematična“ odredba za tehničke preglede koja se odnosi na neujednačenost sile kočenja, odnosno, na “ovalnost“ diskova. Vest o odlaganju je potvrdio Miroslav Alempić, v.d. pomoćnika ministra zadužen za drumski saobraćaj.

“Što se tiče ‘ovalnosti’, ideja je da se u naredne dve godine, sve do 5. jula 2025. godine do kada je odložena primena ovih novih odredbi pravilnika, prati stanje na tehničkim pregledima i da se u tom smislu koristi centralni informacioni sistem koji MUP Srbije koristi za tehničke preglede. Ljudi koji budu do tada išli na tehničke preglede, a njihova vozila ne ispunjavaju propisanu odredbu, svakako neće biti kažnjavani. Dakle, pratićemo na tehničkim pregledima da li je tehnologija merenja neujednačenosti sile kočenja dobra i da li su normativi propisani za ‘ovalnost’ dobri, pa ćemo znati šta i kako primeniti i doneti konačnu odluku u interesu građana”, objasnio je Alempić.

Odlaganje se odnosi i na katalizatore, a u vezi njih obećano je da će resorno ministarstvo raditi na tome da se podigne tehnička ispravnost vozila u Srbiji.

“Pošto vidimo da primena odredbe kojom se regulišu izduvni gasovi ne ide dovoljnom brzinom, Vlada Srbije je donela podsticajne mere, pa se planira da se oko 140.000 vozila koja nemaju katalizator zameni do 2026. godine, što je deo strategije da se do 2030. godine zamene sva stara vozila. Dakle, umesto kažnjavanja biće praktično nagrađivanje novim vozilima, kako bi se zamenili svi automobili sa standardima morota manjim od Euro 3”, poručio je v.d. pomoćnika ministra za drumski saobraćaj.

Izvor: mondo.rs