Nova pravila za penzionisanje: Ko će morati da radi duže ove godine – Za žene je ključan ovaj datum

|

Sve žene koje su ispunile uslov za penziju trebalo bi da do kraja decembra podnesu zahtev PIO fondu za penzionisanje. Ukoliko to ne učine do 31. decembra starosna granica se pomera za dva meseca, pa će u Novoj godini morati rade duže od onih dama koje su to pravo ostvarile tokom ove godine.

Propisi kažu da je uslov u 2024. godini da imaju 63 godine i osam meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja, dok za muškarce važe isti uslov, uz starost od 65 godina.

Zakon propisuje pomeranje starosnog uslova za žene sve do 2032. godine, kada će uslovi za oba pola biti izjednačeni, 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Pored ovog osnova za starosnu penziju, osiguranici oba pola mogu to pravo ostvariti sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Dame koje će se penzionisati 2025. godine moraće da rade dok ne napune 63 godine i 10 meseci, a one koje odlaze u penziju 2026. moraće da napune 64 godine.

Izvor: kurir.rs