Nema rizika ni poreza a pare samo kaplju: Nisu ni nekretnine ni akcije a donose zaradu bez ikakvog rada

|

Kada kažemo ulaganje, obično pomislimo na nekretnine ili akcije, ali postoji i ulaganje u državne evroobveznice, koje je niskorizično, a onaj ko se odluči na taj korak, oslobođen je čak i plaćanja poreza.

Obveznice koje država izdaje na međunarodnom tržištu zovu se evroobveznice, bilo da je njihova vrednost konvertovana u evrima ili dolarima.

„Ono što je glavna razlika između ovih obveznica i obveznica konvertovanih u evrima na domaćem tržištu jeste njihova dugoročnost, najmanje pet godina i naročito postojanje sekundarnog tržišta. Sekundarno tržište predstavlja svaku drugu prodaju ovih hartija nakon što ih emituje država i tržište evroobveznica je veoma duboko, odnosno moguće je svakodnevno trgovati ovim hartijama“, objašnjava broker Nenad Gujaničić.

On dodaje da na domaćem tržištu, veliki broj vlasnika obveznica ove hartije drži do dospeća pa se sekundarne transakcije dešavaju tek sporadično.

Kada kupac odluči da uloži u evroobveznice potrebno je da angažuje brokera koji ima pristup međunarodnom tržištu kapitala.

„Svaki zainteresovani investitor bi trebalo da potpiše ugovor sa brokerskom kućom, deponuje novčana sredstva i ispostavi nalog kupovine u skladu sa željenom (očekivanom) zaradom“, navodi Gujaničić. Ukoliko kupac evroobveznica prihvata aktuelne uslove na tržištu, evroobveznice je moguće kupiti istog dana.

Trenutni prinosi evroobveznica su između 5,9 do 6,3 odsto u zavisnosti od serije i njihove ročnosti. Kada obveznice dospeju u ruke novih vlasnika, oni primaju nominalnu vrednost obveznice, dok obično jednom godišnje primaju zagarantovani kupon tj. kamatu.

„Dakle, vlasnik obveznica zarađuje preko ovih papira tako što jednom godišnje prima kamatu u unapred definisanoj visini, dok nakon dospeća obveznice dobija ukupnu nominalnu vrednost obveznice i ostvaruje kapitalnu dobit“, objašnjava sagovornik Nove, broker Nenad Gujaničić i napominje da je vlasnik obveznica oslobođen plaćanja poreza na državne obveznice.

Kako navodi broker Gujaničić, finansijska pismenost kod građana Srbije veoma je niska, a kada je o ulaganjima reč, ljudi to uglavnom čine kroz štednju u banci ili kupovinu nekretnina.

Kupovina evroobveznica mahom je namenjena za dobrostojeće građane, koji već imaju kupljene, na primer, nekretnine i poseduju elementarnu ekonomsku pismenost, navodi naš sagovornik.

Izvor: nova.rs