Država daje 1000 evra bespovratno: Konkurs traje još dve nedelje, a ovo su uslovi koje morate ispuniti

|

Pokrajinska vlada Vojvodine opredelila je bespovratna sredstva za poljoprivrednu opremu i mehanizaciju. Cilj i predmet konkursa su podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava. Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 242.000.000,00 dinara.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći cifru od 880.000,00 dinara, dok je minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi 120.000,00 dinara. Razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave ima pravo da podnese samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje i jednu podtačku.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za sledeće investicije: U Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće, i to: nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda, nabavka opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda, nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda, nabavka opreme za drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta, mašine za ubiranje odnosno skidanje useva, mašine za sadnju.

U Sektoru ostali usevi: mašine za dopunsku obradu zemljišta, mašine za đubrenje zemljišta (rasturivač mineralnog đubriva), mašine za setvu, mašine za transport (prikolice).

U Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće i ostali usevi: Mašine za zaštitu bilja (11.1. Atomizer; 11.2. Prskalica; 11.3. Dron).

Pravo na podsticaje mogu ostvariti lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to fizičko lice: nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Ukoliko je u pitanju pravno lice: privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva ili zemljoradnička zadruga i složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 18.02.2022. godine.

Izvor: alo.rs